Firmast
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ on iseseisev kindlustusmaakleri firma, kes alustas oma edukat tegevust Euroopa turul 2003. aastal

17
Oleme turul juba 17 aastat
176 510
Sõlmitud on üle 176 510 lepingu
8 883 317 €
Ettevõtte käive 2019 ületas 8 883 317 €
21 660
21 660 klienti 26 riigis
Meie vastutus maaklerina on kindlustatud summale 1 900 000 €
P&I kindlustus; Lisakindlustusväärtuse kindlustamine; Prahtimise/ lastiraha kaotuse riski kindlustus ja palju muud
Hooned, rajatised; Kaup laos; Ettevõtte seadmed ja masinad (CPM, MB); Ärikatkestus; Ehitus- ja montaažitööd (CAR, EAR).
Garantiikindlustus tollimaakleritele, ladudele; Krediidikindlustus; Ehitustööde garantiikindlustus; Poliitiliste riskide ja lepinguliste kohustuste täitmata jätmise kindlustus; D&O ja palju muud.
Vastutuskindlustus kaitseb kindlustatud isikut kolmandate isikute varale või tervisele põhjustatud kahjude hüvitamise eest.
Veosekindlustus aitab kompenseerida kauba kadumist või kahjustumist laadimisel, transportimisel, mahalaadimisel ja kui vaja, siis ka ladustamisel (Ühekordne veosekindlustus, Aastane poliis, Stock throughput Insurance).
Abi kahjude haldamisel – kahjukäsitlus kuni kindlustushüvitise maksmiseni, "SOS klienditelefon", õigusabi ja nõustamine.
Liikluskindlustus; Kasko; Raudteevagunite ja vedurite kindlustus; Õhutransport.
Ekspertiisiteenused kindlustusseltside ja P&I klubide jaoks
Reisikindlustus; Õnnetusjuhtumikindlustus
Meie teenused
Meie partnerid
Võta ühendust
Palun täitke avaldus ja meie töötaja võtab Teiega peagi ühendust.
© 2020 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.