Shipowners’ P&I

P&I Kindlustus (Protection and Indemnity – kaitse ja hüvitis) on laevaomaniku või laeva operaatori vastutuskindlustus kolmandate isikute ees, mis võib tekkida laeva opereerimise tagajärjel. Üldiselt peetakse selle all silmas laevaomaniku vastutust transporditava kauba vigastamise korral, samuti meeskonna ja reisijate võimalikud vigastused, vastutus merekeskkonna reostuse eest, mittelegaalsed reisijad jne. Kindlustustingimused ja katte suurus võivad erineda, sõltuvalt laeva tüübist ja selle kasutamise eesmärkidest. P&I, kui üks põhilisi laevakindlustamise liike on nõutud kaubaomanike ja erinevate riiklike, ning rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, kuna laeva kasutamine ilma kehtiva P&I kindlustuskaitseta on praktiliselt võimatu.