War Risks Insurance

Standartne laeva H&M kindlustusleping ei kata reeglina vigastusi, mis on põhjustatud laevale sõjalise tegevuse või tsiviilrahutuste tagajärjel. Samuti ei paku tavaleping kaitset sabotaaži, terrorismi, laeva konfiskeerimise ja teiste taoliste juhtumite eest.  Mainitud riskid on aga kaitstud täiendava Sõjaliste Riskide kindlustuslepinguga. Sõjaliste Riskide kindlustus on eriti oluline laevadele, mis töötavad poliitiliselt ohtlikes vetes. Kahjuks peab laevaomanik arvestama ka sellega, et kindlusandjad võivad küsida  kõrge sõjalise riskiga aladel lisapreemiat lisakindlustuskaitse eest, mida pole H&M põhikaitses.