Muud merekindlustuse tooted

Vajadusel saame pakkuda oma abi ka teiste, spetsiaalsete merekindlustuslepingute sõlmimisel, näiteks:

  • Sales and Purchase Broker’s Commission Interest Insurance.
  • Repair Yard Insurance (Dry Docks Insurance).
  • Innocent Owner Insurance.
  • Crew Liability Insurance.
  • Towage Risks.
  • General Average Disbursements.
  • Fuel and Stores onboard.
  • Cash onboard.