Strike & Delay Cover Insurance

Antud kindlustus katab võimaliku laevaomaniku kahju laeva hilinemisel, mis on tingitud streikidest ning ka muudest laevast mitteolenevatest põhjustest kaldal.  See on kaitse, mida saab lisada Hull & Machinery poliisi. Oma olemuselt on see sarnane Loss of Hire kattele (Prahi kaotuse riski kindlustus).

 Antud riskide kaasamine kattesse võimaldab laevaomanikul või prahtijal vähendada kulutusi ettenägematust ja laevast mittesõltuvast sündmusest tuleneva seisaku korral. Sellised sündmused on kindlustustingimustes loetletud ning tavaliselt on nendeks: tulekahju, plahvatus, maalihe, sadama/faarvaatri sulgemine, halvad ilmastikutingimused, laadijate või muude sadamatöötajate streik, boikott jne.

 Teatud tingimustel on võimalik lisada kindlustuskattesse ka laeva hilinemise, mis on põhjustatud ettenägematust sündmusest pardal – meeskonna streik, laeva mehhanismide purunemine, meeskonnaliikmete haiguse tõttu kursist kõrvale kaldumine, karantiin jne