Shiprepairers’ Liability Insurance

Laevaremondi ettevõtte vastutuskindlustus, mis on ettenähtud finantsvastutuse katteks, mida võib vaja minna remonditööde käigus põhjustatud vigastuste või laeva huku hüvitamiseks.

Ühtlasi sisaldab antud kindlustus  laevaremondi ettevõtte vastutuskindlustust, juhuks kui vigastatakse laeval masinaid, seadmeid ja vara sellel ajal, kui laev asub laevaremonditehase doki vastutuse all. Ka on kaetud vastutus elu kaotamise ja/või kehaliste vigastuste tekitamise eest kolmandatele isikutele.

Tihti on remondilepingute tingimuste põhjal laevaremonditehase vastutuskindlustus kohustuslik.