Hull & Machinery Insurance (H&M)

Hull & Machinery kindlustus –  on laeva masinate ja korpuse kindlustus. Kindlustatud on laeva täisväärtus, sealjuures sõltuvalt valitud kaitsest kuulub hüvitamisele:

 • Laeva täishävingu tõttu tekkinud kahjud (tegelik või eeldatav) või korpuse, mehhanismi, masinate ja seadmete vigastuste likvideerimisega seotud kulutused
 • Kahju, mis on seotud laeva jäljetult kadumisega
 • Laeva täishävinguga seotud kahjud
 • Laevaomaniku (reederi) osa üldavarii kontributsioonimaksetes (sissemaksetes)
 • Laeva päästmisega seotud põhjendatud ning otstarbekohased kulutused
 • Põhjendatud ning otstarbekohased kulutused, mis on seotud kahju vältimise ning vähendamisega või kahju ulatuse kindlaksmääramisega juhul, kui tegemist on kindlustusjuhtumi poolt põhjustatud kahjuga ja see on kindlustuslepingus ära määratletud.

 Peale selle võib Hull & Machinery kindlustusleping sisaldada lisakaitset:

 •  Suurenenud väärtuse kindlustus  (Increased Value)
 • Prahiraha kaotuse kindlustus (Loss of Hire insurance)
 • Sõjariskid
 • Pardal oleva kütuse ja varude kindlustus
 • Pardal oleva sularaha kindlustus
 • Laevadega kokkupõrke vastutuskindlustus (RDC)
 • Vastutus kokkupõrgete eest liikuvate ja fikseeritud ujuvobjektidega (FFO)