RDC & FFO Risks

Running Down Clause (RDC) kaitse lisamine H&M kindlustuskattesse on abiks laevaomanikule, tema vastutuse korral, kui kokkupõrke tagajärjel vigastatakse teist laeva. Antud juhul kindlustusandja ühtlasi hüvitab kahju ka teistele, kolmandatele isikutele, kes on kokkupõrkega seotud: reisijatele ja meeskonnale, kannatanud laeva pardal oleva lasti omanikele.

Fixed and Floating Objects (FFO) laevaomaniku vastutus kaldaäärsete ehitiste ja ujuvobjektide vigastamisel (näiteks laeva kokkupõrge kai, sadama ehitise, ujuvmajaka, poi või tulepaagiga)

Antud kaks riski võivad olla lisatud nii laevaomaniku vastutuskindlustus poliisi (P&I), kui ka laeva masinate ja kere kindlustuspoliisi (H&M) või koguni eelpoolmainitud kaitsed võivad olla H&M ja P&I poliiside vahel jagatud näiteks vastavalt ¼ ja ¾.