FD&D Insurance

Vaatamata sellele, et tavaliselt on laev kindlustatud mereriskide eest täies ulatuses, tekkivad sellegipoolest üpris tihti pretensioonid, mis ei ole kaetud põhipoliisidega kaitstud kindlustusriskide poolt. Antud juhtumid võivad tekitada nii laevaomanikele kui ka prahtijatele olulist kahju juriidiliste kulutuste näol, mis tekivad poolte omavaheliste vaidluste käigus tšarterite, lepingute ja muude kaubanduslike aspektide üle.

FD&D (Freight, Demurrage & Defence) – kindlustusliik, mis on mõeldud abistamaks kindlustusvõtjat, kandes eelpoolmainitud juriidilisi kulutusi.  FD&D kindlustusandja aitab kaitsta kliendi enda ärilisi huve ja jätkata tegevust ilma eriliste finantsiliste kaotusteta.

FD&D standard kate sisaldab järgnevaid pretensioone ja vaidlusi:

  • tšarterid: “off-hire”, laeva väljatoomine tšarterist, kiirusepiirangu ja lepingu täitmise mittejälgimine, prahiraha ja  seisuaeg
  • laeva lastikirjad, tšarterid ja teised veosega seotud lepingud (kaasa arvatud lepingutega seotud vaidlused)
  • seadmete, toidu või kütuse tarne  laevale
  • agendid, stividorid, hankijad, maaklerid
  • reisijad, piletiteta sõitjad, laeva kapten või meeskond
  • laeva ehitus, müük ja ost, remont ja renoveerimine
  • laeva päästmine
  • kindlustusandjad, klassifikatsiooniühingud
  • toll, finants- ja muud riiklikud asutused