Charterers’ P&I Insurance

Charterers’ P&I (Protection & Indemnity) on prahtija vastutuskindlustus kolmandate isikute ees. Standartne kate sisaldab näiteks vastutust kauba ja merekeskkonna reostuse eest, kolmandate isikute varale tekitatud kahju jne.

Katte oluliseks osaks on prahtija vastutuskindlustus prahitud  laeva vigastamise eest. Ühtlasi võib laevale tekitada kahju näiteks stividoride poolt teostatud lastimisoperatsioonide käigus.