Marine Builders’ Risk Insurance

Uue laeva ehitus on tõsine projekt, mis nõuab suuri kulutusi. Laeva kindlustamine ehitustööde või remondi ajaks aitab kaitsta klienti investeeringute kaotamise eest.

Kindlustus hakkab kehtima alates laeva kiilu plokkidele panemisest, ning  kehtib kogu ehitusperioodi vältel samuti käigukatsete ajal ja lõpeb alles siis kui valmis laev omanikule üle antakse.

Seejärel kindlustatakse laev tavalise masinate ja korpuse kindlustuse (H&M) poliisiga.

Kindlustusriskid:

  • Laeva vigastus ja hävimine (tegelik või konstruktiivne täishäving) selle ehitamise, vettelaskmise või katsetamise ajal
  • Ümbritseva keskkonna reostus
  • Konstruktsioonidefektid
  • väljaminekud, mis on seotud kulutuste vältimise, vähendamise ja kahju suuruse määramisega

Kindlustuspreemia suuruse arvutamine sõltub ehitatava laeva tehnilistest eripärasustest: tüüp, suurus, lepingu maksumus ja ehitamise periood.

Väga oluliseks peetakse laevatehase/ laeva ehitusettevõtte kogemust sarnaste objektide ehitamisel ning laevaremondi / laevaehitustehase eelnevate kahjude ajalugu.