Laevade ja mereriskide kindlustamine

Mereriskide kindlustamine erineb teistest kindlustustoodetest suuremate riskide poolest, mistõttu on eriti tähtis kindlustusandja poolt pakutavate garantiide ja teenuste kõrge tase. Loomulikult vajab iga laevaomanik kindlat garantiid pikaajalise kindlustuslepingu näol, ning usaldatavat kahjukäsitlusteenust, et kaitsta oma vara ja äri. Merelaev on eelkõige Laevakompanii investeering ja tootmisvahend. Peale kõrge maksumuse, iseloomustavad laeva ka äärmiselt suured jooksvad igapäevakulutused. Laeva kaotus või vigastus toob laevaomanikule kaasa nii remondikulud, kui ka sissetuleku kaotuse lühemaks või pikemaks remondiajaks, mis ilma korraliku kindlustuskaitseta võib saada laevaomaniku ärile hukatuslikuks.  

Meie ettevõttes töötavad spetsialistid nii mereriskide kindlustamise, kui ka pretensioonitöö alal, kes omavad mitmekülgset ja pikaajalist kogemust selles töös. Kindlasti suudame me pakkuda laevaomanikule terviklikku kindlustuslahendust, kaitsmaks kõiki laevadega seotud riske, kui ka professionaalset abi pretensioonitöös ja kahjukäsitluses.