Increased Value Insurance

Lisakindlustusväärtuse kindlustamine (Freight Interest Insurance või Increased Value Insurance) on kindlustuskaitse, mis võimaldab kindlustada laeva kindlustusväärtusele lisaks 20% võrra lisaväärtust, seda juhuks kui kindlustusvõtja peaks laeva täielikult kaotama.

Täishäving võib panna laevaomaniku olukorda, kus H&M kindlustushüvitis ei ole piisav selleks, et katta kõik laeva samaväärsega asendamise kulutused. Increased Value kindlustus võimaldab laevaomanikul asendada laev ning panna uus laev tööle. Antud kindlustuse liik kaitseb laevaomanikku ka võimaliku tulu/prahiraha kaotamise eest, kuna laeva täishävingu korral Loss of Hire kindlustus ei toimi.