- Kominsur - https://www.kominsur.ee -

Kahjujuhtum

Kui aset leidis kindlustusjuhtum, siis ärge kaotage pead! Sest just sel põhjusel Te sõlmisite kindlustuspoliisi. Juhtumist tuleb meile teatada võimalikult kiiresti. Esialgse teate jaoks piisab sellest, kui edastate:

  • MIS juhtus

  • KUS  – sündmuskoht

  • MILLAL - aeg

  • KELLEGA – kontaktandmed

Oluline on meeles pidada, et kahju suuruse vähendamiseks tuleb kasutusele võtta kõik vajalikud meetmed.

Meie hädaabi number on +372 5555 6655, töötab 24/7, mis võimaldab avariiolukordade puhul kiiresti reageerida.

Vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega, helistades või saates sõnum meie kodulehelt.

 

 


Artikkel prinditud lehelt Kominsur: https://www.kominsur.ee

Artikli aadress:: https://www.kominsur.ee/kahjujuhtum/

Kominsur