- Kominsur - https://www.kominsur.ee -

Mereriskide kindlustusjuhtumite käsitlemine

Lisaks meie seltskonna poolt kindlustusjuhtumi     käsitlemisel osutatavatele meetmetele:

  • Suhtleme sadama administratsiooni, terminalide, laevaagentide, stividoride ja teiste isikutega, kelle pädevuses on kahjujuhtum.
  • Leiame ja nomineerime kliendi huvide kaitseks surveyer´i, juristi, advokaadi või muu esindaja mistahes sadamas üle kogu maailma. Teeme koostööd mõlema poole esindajatega, et võimalikult täielikult uurida juhtumi põhjusi ja asjaolusid ning hinnata täpselt kindlustusjuhtumi tõttu tekitatud kahju suurus.
  • Kooskõlastame tegevuse P&I korrespondentide rahvusvahelise võrguga.
  • Abistame laevaomanikke laevade aresti puhul.

Käsitleme kolmandate isikute poolt laevaomanikule esitatud pretensioone, kaitstes maksimaalselt laevaomaniku ja tema kindlustusandja huve.


Artikkel prinditud lehelt Kominsur: https://www.kominsur.ee

Artikli aadress:: https://www.kominsur.ee/kahjujuhtum/abi-laevade-ja-mereriskide-kindlustusjuhtumite-kasitlemisel/

Kominsur