Firmast

 

 

Kominsur Kindlustusmaakler OÜ – on iseseisev kindlustusmaakleri firma, kes alustas oma edukat tegevust Euroopa turul 2003. aastal (firma sai praeguse nime 2005. aastal).

Oleme litsentseeritud kindlustusmaakler ja registreeritud Eesti Finantsinspektsiooni poolt (http://www.fi.ee/?id=1779). Töötame nii Eesti, kui Euroopa Liidu territooriumil, ehk Kominsur Kindlustusmaakler teeb koostööd kõikide Eesti kindlustusseltsidega (vt. „Partnerid“).

Tähtis informatsioon:

Kominsur Kindlustusmaakler OÜ Teabeleht

Kominsur Kindlustusmaakler OÜ maaklerlepingu üldtingimused
(Kehtivad alates 01.01.2016)

Kominsur Kindlustusmaakler OÜ Sise-eeskirjad

GDPR. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted


GDPR. Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks

GDPR. Kominsur Kindlustusmaakler OÜ volitatud töötlejate nimekiri

Meie eesmärk: Kliendi huvide kaitsmine, nii kindlustusfirmade, kui kolmandate osapoolte ees.

Meie ülesanne:

 kliendi kindlustuskulutuste vähendamine

kliendi aja säästmine

professionaalne abi kõikides kindlustusalastes küsimustes

 Meie töö:

  • Kliendi nõudmistele vastava päringu esitamine kindlustusfirmadesse
  • Erinevate pakkumuste analüüs ning koos kliendiga kõige optimaalsema variandi välja valimine
  • Kliendi poolt sõlmitud poliiside haldamine, teatame kliendile poliisi pikendamise- ja arvete õigeaegse tasumise vajadusest
  • Kahjujuhtumi saabudes, aitame kliendil vormistada kõik vajalikud dokumendid. Aitame kaasa võimalike vaidluste lahendamisel ja oleme abiks kuni kindlustushüvitise saamiseni.

Kindlustusmaakleri kaasamine ei suurenda kindlustuskulusid. Maakler aitab valida parima pakkumise lähtudes kindlustussumma-, tingimuste-, omavastutuse suuruse- ja kindlustuspreemia vahekorrast.

Vastavalt Kindlustustegevuse Seaduse ja Võlaõigusseadusele, saab Kindlustusmaakler oma tasu otse kindlustusseltsilt või kliendilt, see summa on lisatud üldisesse kindlustusmaksesse, märgitud arves.

Tasu meie töö eest võib väljenduda protsentuaalselt või fikseerituna kindla summana.

Meie tasumäärade kohta oleva info leiate meie kodulehelt.

Meie firma toredasse meeskonda kuulub 25 töötajat. Professionaalsus, aktiivne eluhoiak ja edukusele suunitlus on see, mis on aidanud äri edendada ja suurendada rahulolevate klientide arvu. Alustades tegevust meretranspordi- ja kaubavedude kindlustamisest, oleme pidevalt oma tegevusvaldkondi suurendanud. Käesoleval hetkel tegeleme kõikide kindlustusliikidega nii Eestis kui selle piiri taga.

 Meie firma ettevõtted:

 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ                            kindlustusmaakler

 Kominsur Kindlustusmaakler Latvijas filiāle            Läti filiaal

 KOMINSUR ООО                                                   Venemaal asuv kindlustusmaakler

 Kominsur Ltd                                                          kahjukäsitlus

 Fairwater Marine AB                                               kindlustusmaakler Skandinaaviamaades

 

66 44 388

+372

info@kominsur.ee

24h hädaabi telefon

5555 66 55

+372