Reisikindlustus

Reisikindlustus – reisi ettenägematute kulutuste kindlustus. Õigeaegselt vormistatud kindlustuspoliis tagab mitmekülgse kaitse nii reisi kui selle ettevalmistuse ajaks. Kindlustada on võimalik kolm põhiriski ning mõned lisariskid. Osad kindlustusseltsid pakuvad juba väljakujunenud, erineva kindlustuskaitsega, pakette.

Põhilised kindlustusriskid

  • Meditisiiniabikindlustus. Hüvitatakse kiirabi kulutused, mille põhjustas ootamatu haigestumine, krooniline haiguse ägenemine või reisil aset leidnud õnnetusjuhtum. Hüvitatakse arsti külastamise tasu, kulutused ravimitele, arstiabi, haiglaravi ning vajadusel haige transpordikulud. Ühtlasi kuuluvad hüvitamisele väljaminekud, mis on seotud reisi pikendamisega haiglas oleku tõttu ja vajadusel ka saatja elamis- ning transpordikulud.
  • Reisi tõrge või reisi katkestus. Kompenseeritakse välja ostetud piletid või teenused ning lisakulutused, mis on seotud piletite väljavahetamisega või uute piletite soetamisega. Ühtlasi hüvitatakse transiit lennu hilinemised või õnnetusjuhtumi tõttu ärajäänud planeeritud puhkus. NB! kindlustustingimuste kohaselt on poliis vaja vormistada varakult.
  • Pagasikindlustus. Pagasi kaitse varguse-, kadumise- ja vigastamise eest. Pagasi hilinemise korral hüvitatakse esmatarvete soetamise kulud.

Lisaks võib kindlustada:

  • Õnnetusjuhtumi reisi ajaks
  • Võimalikud kulutused juriidilise abi saamiseks
  • Tsiviilvastutuskindlustus kolmandate isikute ees reisi ajaks
  • Pagasi hilinemisele lisaks on võimalik kindlustada – spordi või ametliku vastuvõtu jaoks mõeldud riietuse ost või laenutus
  • Reisi ärajäämine vulkaanipurske tagajärjel (erandiks on mõlemad Islandi vulkaanid, mis aktiveerusid 2010 ja 2011 aastal)

 Regulaarsete reiside puhul väljaspool Eestit on mõttekas vormistada korduvreisikindlustuse poliis. Antud poliis kehtib ühe kalendriaasta, kuid kindlustuskaitse katab vaid teatud välismaal viibimise aja, mis on poliisis ära märgitud. Poliisi vormistamiseks on vaja valida reisi piirkond: Venemaa, Skandinaavia maad, Euroopa, Kogu maailm ilma USA ja Kanadata või kogu maailm.

Juhul kui reisi eesmärgiks on töö või spordiga tegelemine, tuleb see eelnevalt läbirääkida.

NB! On oluline meeles pidada, et kindlustusjuhtumiks ei peeta transpordifirmade töötajate streiki!