- Kominsur - https://www.kominsur.ee -

Eraklient

Iga inimene vajab kaitset, samamoodi vajab kaitset ka tema vara. Mootorsõidukite ja elamute kindlustamine on saanud meie elude lahutamatuks osaks. Lisaks nõuavad pangad ja muud krediidiasutused sõiduki või muu vara liisimisel kindlustuse olemasolu.

 Igale sõidukile on vaja vastutuskindlustust kolmandate isikute ees (liikluskindlustus) ja sõidukikindlustust (KASKO), et kaitsta seda ettenägematute õnnetuste eest.

Kodukindlustus on kõige levinum ja sobilikum kindlustusetüüp eraisiku varale. Lisaks kinnisvarale on võimalik poliisile lisada ka tsiviilvastutust ja kodust vara: elektroonika, mööbel, spordivarustus jms.

Reisi planeerimisel on mõistlik mõelda ka reisikindlustuse peale, mis aitab vältida ettenägematuid kulutusi arstiabile, kui peaks midagi juhtuma. Poliisile võib lisada veel reisitõrke- ja pagasikindlustuse.

Elukindlustus (sh õnnetusjuhtumikindlustus) on viis endast ja oma perekonnast hoolimiseks. Näiteks ajutise elamisloa saamiseks on elukindlustus väga vajalik.

Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad pakuvad erinevaid versioone ülalmainitud kindlustusliikidest. Kindlustuspreemiad ja –tingimused ei erine vahel palju, kuid mõnedel juhtudel võib erinevus olla märkimisväärne. Lisaks ei pruugi madal kindlustusmakse olla alati tõestus parimast kaistest. Seepärast on alati mõistlik pöörduda kindlustusmaakleri poole, kes leiab igale konkreetsele kindlustusobjektile parima kaitse.


Artikkel prinditud lehelt Kominsur: https://www.kominsur.ee

Artikli aadress:: https://www.kominsur.ee/eraklient/

Kominsur