Õnnetusjuhtumikindlustus

Me alati rõõmustame heade üllatuste üle, kuid pole valmis õnnetusjuhtumiteks, mis võivad aset leida iga hetk, näiteks tööülesannete täitmisel, professionaalse või harrastusspordiga tegelemisel. Loomulikult poliis ei saa ära hoida õnnetust, kuid aitab ületada finantsraskused, mis on väga oluline põhjus kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Õnnetusjuhtumikindlustuse minimaalseks kaitseks on väljamaksed surmajuhtumi või invaliidsuse korral:

Surmajuhtumi hüvitis makstakse välja siis, kui surmajuhtum on aset leidnud õnnetusjuhtumi tagajärjel ja kindlustusjuhtumist teatati samal päeval või hiljemalt 1-3 aasta jooksul.

Püsiv puue (invaliidsus) – püsiv terviseprobleem või kindlustusjuhtumi tõttu põhjustatud invaliidsus.

Lisakaitsetest võib valida:

Rahaline kompensatsioon tervisekahjustuse eest -hüvitatakse üks kord juhtumi kohta, rahalise hüvitise tabeli alusel.

Päevaraha – makstakse välja siis, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkis ajutine töövõimetus, mis kestab enam kui 7-8 päeva.

Ravikulud – meditsiinilised teenused, mida haigekassa ei kata (seotud õnnetusjuhtumiga!)

Riskiaste, kindlustuslimiidid ja kindlustuspreemiad sõltuvad järgnevatest teguritest:

  • Töökoht ja amet
  • Spordiga tegelemine (professionaalne- või harrastus sport)
  • Kroonilised haigused või varasemad õnnetused
  • Kindlustuskaitse kehtivusaeg: ööpäevaringselt, tööülesannete täitmise ajal, mittetööajal
  • Palgatase

Pakkumuse saamiseks palun täitke ära ankeet või võtke ühendust meie spetsialistidega.