Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik igale mootorsõidukile, mis on registreeritud ARK-s ja millega sõidetakse sõiduteedel. Liikluskindlustus hüvitab liiklusõnnetuses tekkinud kahjud süüdlase eest. Kahju võib olla põhjustatud mitte ainult teisele sõidukile, vaid ka liiklusmärkidele, taradele ja muule kolmandate isikute varale. Lisaks varakahjule hüvitab liikluskindlustus ka süüdlasest autojuhi, jalakäija või jalgratturi ravikulud.

Standardne poliis kehtib ka väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa majandusruumi, näiteks Valgevenes, Iisraelis, Ukrainas, Venemaal, Moldovas, Türgis ja teistes riikides. Kuna kindlustuspoliis on eesti keeles, soovitame Teil reisides kaasa võtta “Rohelise Kaardi,” mis on poliisi rahvusvaheline versioon ja kindlustusandja poolt tasuta.