Kodukindlustus

Meie kodu on meie kindlus. Aga ka kindlus vajab kaitset. Kuidas oleks võimalik kaitsta oma eluaset?

 Variant 1

Standardsed riskid, mida nõuavad ka krediidiasutused:

  • Tulekahju, otsene äikselöök, plahvatus, lennuki/helikopteri allakukkumine
  • Rahe ja tugev tuul
  • Seadme leke (veetorud, kanalisatsioon, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid)
  • Vandalism
  • Murdvargus, röövimine  

                                                              Variant 2

Koguriskikindlustus – maksimaalne kaitse ootamatu ja ettenägematu kahjujuhtumi korral. Antud kindlustuse tingimustes on kirjas ainult välistused (kahjud, mida ei hüvitata): kahjud, mis tulenevad kulumisest, korrosioonist, hallitusest, närilistest ja muudest kahjuritest, vajumisest, projekteerimisvigadest ehk teisisõnu kõik kahjud, mida on võimalik ette näha ja ära hoida.

Mida on võimalik kindlustada?

Korter – ainult interjöör/siseviimistlus (põrandad, laed, seinad), kandvad- ja välisseinad ei ole siinkohal kindlustatud. Korter on kindlustatud tema taastamisväärtusele. Interjööriga koos on automaatselt kindlustatud: elektrisüsteem, elektrimõõdik, sisseehitatud sanitaartehnika. Interjööri alla kuuluvad samuti sisseehitatud riidekapid, ahjud ja ripplaed.

Ehitise osa – kindlustada on võimalik lisaks korteri siseviimistlusele ka korterile kuuluvat maja mõttelist osa ehk välisviimistlust, osa keldrist või pööningust, ühiskasutatavat rõdu ja koridori.

Elumaja kindlustamisel on kaetud sise- ja välisseinad, katus, veranda ja trepid. Hoone kõrval on kindlustatud ka tara, terrass, tänavavalgustus, mänguväljak ja muud sarnased väikeehitised. Suuremad ehitised peavad olema eraldi poliisil märgitud.

Maja, kus ei elata alaliselt, või suvila kindlustus ei erine väga tavalise hoone kindlustusest. Küll aga on riskid, mida kindlustatakse, ja aastane kindlustusmakse natukene suuremad, kuna inimesed ei ela nendes majades pidevalt sees. Osa kindlustusandjaid ei kata selliste majade puhul torustike lekkest tulenevaid kahjusid ning murdvarguse risk on kaetud ainult juhul, kui on olemas automaatne valvesignalisatsioon ühendusega turvaettevõttesse.

Ehitusjärgus hoonet on samuti võimalik kindlustada, kui hoonel on olemas seinad, katus, aknad ja uksed, kuid kindlustatavate riskide valik on piiratud.

Kõrvalhooneid (rajatisi), nagu saunasid, kuure ja kasvuhooneid, on samuti võimalik kindlustada, kuid riskide valik on piiratud.

Korteris või elumajas asuva koduse vara kindlustamisel on vajalik lisada kindlustatava vara nimekiri. Vahel jaotatakse vara ka gruppidesse: mööbel, elektroonika, riided jne. Kallimad esemed on poliisil vaja eraldi märkida.

Korteri või elumaja kindlustussumma on selle elamu kahjujuhtumi eelse seisukorra taastamisväärtus ja erineb elamu turuväärtusest. Näiteks maal asuv maja võib maksta vähem, kui linnas asuv, kuid majade taastamisväärtused võivad maksta sama palju.

Nii uutes kui vanades majades võivad juhtuda õnnetused veevarustuse, kütte- ja muude süsteemidega. Need võivad kahju põhjustada mitte ainult kindlustatule, vaid ka kolmandatele isikutele (näiteks alumistele naabritele). Seepärast on mõistlik lisada kodukindlustusele ka tsiviilvastutuskindlustus.