Veosekindlustus

Veosekindlustus aitab kompenseerida kahjustunud või kadunud kauba laadimisel, transportimisel, mahalaadimisel ja kui vaja, siis ka ladustamisel.

Veosekindlustusel on erinevad variandid:

  •  Ühekordne veosekindlustus
  • Aastane poliis (Open Cover) regulaarsetele veostele kokkulepitud tingimustel aastase käibe põhjal. Open Cover kindlustus lihtsustab paberitööd ja mis veelgi olulisem, laiendab kindlustuskatet kõikidele kliendi saadetistele – veostele
  • Stock throughput Insurance – aastane kindlustuskate, mille alla lähevad kauba transport ja ladustamine. Kate hakkab kehtima kauba ostmise hetkest kuni vastutuse üleminemiseni kolmandatele isikutele, mis väldib võimalikke katkestamisi kindlustuskattes.

 Hüvitamisele kuuluvad: veose kahjustumine või hävimine, päästetööde kulud, parandamine, tagaotsimine – inspekteerimine. Samuti võtab kindlustusandja enda kanda kulutused, mis võivad tekkida üldavarii korral.

 Palun võtke ühendust meie spetsialistidega või täitke avaldus pakkumise saamiseks.