Raudteevagunite ja vedurite kindlustus

Raudteeveeremi kindlustus on vajalik nii selle omanikule, operaatoritele ja kindlustusobjekti finantseerimise puhul ka krediidiasutustele. Me pakume optimaalse kindlustuskatte Teie vagunitele, mahutitele, veeremitele, veduritele ja muule raudtee varustusele kahjustumise või hävimise vastu. Tavapoliisi võib laiendada ka lisariskide katteks. 

Põhikate sisaldab järgmisi riske:

  • kokkupõrge, kokkuvarisemine, rööbastelt mahasõit, avariid teenindustes ja peatustes
  • tulekahju, plahvatus
  • loodusõnnetus
  • kolmandate isikute pahatahtlik tegevus