- Kominsur - https://www.kominsur.ee -

Äriklient

Iga äri vajab kindlustuskatet, vaatamata selle tegevusvaldkonnale. Ärikliendile pakume me järgnevaid kindlustuslahendusi:

 Transpordikindlustus

 • Liikluskindlustus
 • KASKO
 • Laevad, mootorpaadid ja jahid
 • Raudtee veermik
 • Õhutransport

Juriidilise vara kindlustus

 • Ettevõtte vara: hooned, rajatised, varustus jne
 • Kaup laos
 • Ettevõtte seadmed ja masinad (CPM, MB)
 • Elektrooniliste seadmete sisene rike (EEI)
 • Ärikatkestus
 • Ehitus- ja montaažitööd (CAR, EAR)

Vastutuskindlustus

 • Üld- ja ettevõttetegevusest tulenev vastutus
 • Toote vastutus
 • Tööandja vastutus
 • Raudtee omaniku vastutus
 • Vedaja vastutus
 • Ekspedeerija vastutus
 • Ürituse korraldaja vastutus
 • Erialase tegevus (kohtutäitur, notar, audiitor jne)
 • Üürniku või rentniku vastutus

Personalikindlustus

 • Ärireiside/ komandeeringute kindlustus
 • Õnnetusjuhtumi kindlustus
 • Elu- ja tervisekindlustus

Korteriühistute vara- ja vastutuskindlustus

 Veosekindlustus

 Finantsgarantii kindlustus

 • Ladude garantiid, tollitagatised
 • Ehitusjärgne garantii
 • Krediidikindlustus ja lepinguliste kohustuste täitmise garantii
 • Direktorite ja ametnike vastutus (D&O)
 • Poliitilised riskid

Koduloomade kindlustus

Metsakindlustus

 

Kominsur Kindlustusmaakler aitab Teil valida kindlustuskatte, mis vastab kõige paremini Teie huvidele ja nõudmistele. Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust meie spetsialistidega .


Artikkel prinditud lehelt Kominsur: https://www.kominsur.ee

Artikli aadress:: https://www.kominsur.ee/ariklient/

Kominsur