Korteriühistu kindlustus

Korteriühistu kindlustuse tingimused on selgelt määratletud ja välja arendatud korteriühistut ning selle elanike vajadusi ja huvisid arvestades. Samuti ka nende kohustusi panga ees laenu või hüpoteegi olemasolul.

Korteriühistu kindlustus koosneb tavaliselt kahest osast: vara- ja vastutuskindlustus (kolmandate isikute ees).

Kindlustusobjekt: korteriomanike ühisomand – maja osad, mis kuuluvad korteriomanikele vastavalt nende korteri suurusele. Sellised osad on maja seinad, katus, rõdud, välisaknad, trepikojad, keldrid, pööningud ja tehnosüsteemid (kütte-, vee-, ventilatsiooni-, elektrisüsteemid jne).

Kindlustatavad riskid:

  • Tulekahju
  • Loodusõnnetus
  • Veekahju (küttesüsteemide, vee- või kanalisatsioonitorustiku leke)
  • Vandalism
  • Murdvargus
  • Vastutus kolmandate isikute või rentnike ees.

Samuti on võimalik lisada ka täiendavaid katteid. Näiteks prügi koristuskulud, ajutise elukoha rendikulud ja kolmiskulud, kui elukoht on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks.

Korteriühistule võib laiendada ka koguriskikindlustust, mis seisneb selles, et kindlustusjuhtumiks on kõikvõimalikud äkilised ja ettenägematud sündmused. Kindlustustingimustes pole kirjas kindlustatud riskid, vaid märgitud välistused. Reeglina on sellisteks ettekavatsetud tegevused ja juhtumid, mille saaks ära hoida järgides ohutusnõudeid. Kindlasti vajab märkimist asjaolu, et koguriskikindlustus pakub suuremat katet, kui standardne riskide pakett.