Ärikatkestus

Ärikatkemise kindlustus katab kahjud, kui kindlustatul ei ole võimalik äritegevust jätkata järgmiste sündmuste tagajärjel:

  •  Tulekahju, äikselöök, gaasiplahvatus
  • Rõhu all töötava tehnika plahvatus
  • Loodusõnnetus
  • Kahju, mis tuleneb torustiku või seadme lekkest (küttesüsteemid, veetorud, tulekustutus- ja kanalisatsioonisüsteemid)
  • Pahatahtlik tegevus kolmandate isikute poolt ja mootorsõiduki otsasõit
  • Röövimine ja murdvargus
  • Lennuki või selle osade alla kukkumine

 Ärikatkemise kindlustuse kindlustushüvitis makstakse välja ainult juhul, kui ettevõtte vara on kahjustunud või hävinenud kindlustusjuhtumi tagajärjel ja hüvitis on määratud väljamaksmiseks kindlustusandja poolt.

Ärikatkemise kindlustus katab äritegevuse katkemisega seotud kahjud maksimaalselt poliisil märgitud perioodi jooksul. Hüvitist makstakse vastavalt kindlustatu viimasele kasumiaruandele.

Ärikatkemise kindlustust pakutakse ainult ettevõtte varakindlustuse osana.