Ehitus- ja montaažitööde kindlustus (CAR ja EAR)

Ehitus- ja montaažitööde kindlustus (CAR ja EAR) on tsiviliseeritud viis kaitsta oma investeeringuid ja kõigi osapoolte huvisid ehitus- ja montaaži- ning projekteerimistöödel. Antud kindlustus on enamikel juhtudel klientide ja partnerite nõudmisel ehitusettevõtetele kohustuslik.

 Kindlustada võib:

  • ehitusjärgus olevaid hooneid, sh uued  ja lõpetamata hooned, kapitaalremondis ja renoveeritavaid hooneid
  • ehitusplatsil kasutatavaid seadmeid, tööriistu, tehnikat
  • ehitusmaterjale
  • ehitusperioodiks ehitatud ajutisi ehitisi ja rajatisi, tellinguid
  • võimalikke kahjusid kolmandatele isikutele, mis võivad tekkida valmistöödele garantiiperioodi jooksul
  • vastutust kolmandate isikute ees isiku- või varakahju tekkimisel ehitusperioodil